Dränering Stockholm

Dränera husgrunden på rätt sätt i god tid

Undvik fuktskador – fuktsäkra husgrunden i tid

Alla hus med källare behöver dräneras om förr eller senare. Därför är det extra viktigt att ha koll på grunden om man vet med sig att husgrunden inte har dränerats om på många år.  Fukt som smyger sig in via en otät dränering kan orsaka omfattande fuktskador som kan kosta hundra tusentals kronor att åtgärda.

Vet du om att det var länge sedan hugrunden dränerades och bor i Stockholm län, och överväger att dränera husgrunden, kan du kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. Vi är certifierade dränerare och innehar Isocert 2. Vi kan fuktsäkra din husgrund på rätt sätt så att din husgrund är fuktsäker under lång tid framöver. En dränering som är  utförd på rätt sätt med kvalitetsmaterial kan hålla i upp till 35 år.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

Vi utför kosnadseffektiva dräneringar i Stockholm till ett fast pris.

För att arbeta effektiv och för att kunna erbjuda kostnadseffektiva tjänster. Har vi en fullständig maskinpark anpassade för villlatomter.  Våra maskiner möjliggör för oss att arbeta snabbt och effektivt när vi utför en dränering. Med dessa maskiner kommer vi åt på svåråtkomliga ställen när vi gräver upp husgrunden.

Detta minimerar arbetet med uppgrävning för hand vilket är väldigt arbetsamt och tidsödande. Våra maskiner är dessutom lätta att transportera vilket gör att dyra transporter med tunga lastbilar kan undvikas.

kontakta oss för rådgining och en kostnadsfri offert.

Så dränerar vi husgrunder i Stockholm.

– Här är en kort sammanfattning över hur vi utför en dränering. Alla moment i en dränering tas inte upp här.

Steg 1: Borttagning runt husgrund
Steg 2: Uppgrävning
Steg 3: Framtagning av ingående ledningar
Steg 4: Kontroll av ingående ledningar

Steg 5: Eventuellt borttagning av tjära med sandblästring
Steg 6: Husgrunden kontrolleras
Steg 7: Eventuella skador på husgrunden  repareras
Steg 8: Installation av dräneringsrör

Steg 9: Utläggning av makadam
Steg 10: Husgrunden värmeisoleras.
Steg 11: Uppsättning av fiberduk
Steg 12: Montering av täcklist

Steg 13: Dagvattenledningar installeras
Steg 14: Markmassor återfylls
Steg 15: Marken utjämnas
Steg 16: Hela arbetsplatsen avstädas

Steg 17: Slutligen överlämnar vi ritningar och arbetsdokumentation till fastighetsägaren.

Vi tål att jämföras

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.