Takrenovering Stockholm

Vi utför kvalitetssäkrade takrenoveringar.

Takrenovering på rätt sätt

Ett tak utsätts för stora mängder nederbörd årligen i Stockholms län. När taket är gammalt och slitet börjar det bli dags att renovera taket. Att utföra en takrenovering på rätt sätt handlar om att ta med alla aspekter som hör till ett takbyte.

Att ha erfarenhet och full förståelse för alla takdetaljer och dess samverkan vid utförande av en takrenovering,  är en förutsättning för att få ett fullgott takbyte som håller i många år. Vi utför kvalitetssäkrade takrenoveringar över hela Stockholms län.  

För att fuktsäkra ett tak
i decennier

Måste man vara noggrann med detaljerna. Ingen detalj är mindre viktig på ett tak. Bilden visar en närbild på beslaget fotplåt. Det är ett exempel på en viktig detalj som tyvärr kan förbises vid en takrenovering.

Fotplåtens funktion är förhindra regnstuds från hängrännan för att förhindra att vatten rinner bakom hängrännan vid regnstuds och rinner på fasaden vilket i sin tur kan ge fasaden fuktskador och skapa onödiga vattenbelastningar på husgrunden.

Val av takmaterial

Ett tak skyddar stora värden och har en livslängd på c:a 50 år om man använder högkvalitiva takmaterial och takbeslag. I dag finns en uppsjö av takmaterial att använda sig av i olika prisklasser.

När vi utför en takrenovering använder vi alltid material av högsta kvalité hela vägen vid takbytet. Från takpapp till strö och bärläkt till takpannor och takbeslag.

Det måste vara säkert att gå upp på taket

Beroende på vilken taktyp man har kan man behöva gå upp på taket för att till exempel rensa ränndalar. Vid dessa taktyper är det extra viktigt med taksäkerheten.

Exempel på taksäkerhetsprodukter vi installerar är: Gångbryggor, takstegar, glidskydd och snörasskydd. Hur mycket skyddsutrustning som behövs beror på vilken taktyp man har och takets lutning. Kontakta oss för rådgivning.

Så utför vi en takrenovering ett fast pris.

Steg 1: Takkontroll

Ett takbyte börjar alltid med en noggrann kontroll av det befintliga taket.  Kontroll av vinden för att lokalisera eventuella fuktskador. Kontroll av takets plåtbeslag, vindskivor, hängrännor samt stuprör. Dialog med beställaren angående materialval. Därefter ges en offert med ett fast pris på takbytet. I offerten ingår både material och arbete.

Steg 2: Borttagning av takmaterial

Allt befintligt takmaterial tas bort, takpannor, bärläkt och ströläkt samt underlagspapp. Allt gammalt takmaterial läggs i en container.

Steg 3: Montering av takpapp, läkt

När taket är frilagt  kontrolleras råsponten, eventuellt rötskadad trä byts ut.
Ny underlagspapp, bärläkt och ströläkt monteras

Steg 4: Montering av ny plåtbeslag

Om takbeslagen har brister monteras nya beslag. Vanliga plåtbeslag som behöver bytas ut är:
vindskivebeslag, skorstensbeslag, vindslucka, fotplåt, hängrännor och stuprör.

Steg 5: Läggning av takpannor

Takpannorna läggs noggrant ut. Vid plåtanslutningar kapas takpannorna för att sluta riktigt tätt.

Steg 6: Kvalitetskontroll, avstädning

När taket är färdigställt utförs en kvalitetskontroll av arbetsutförandet. Arbetsplatsen städas och
gammalt takmaterial bortforslas.

Vi tål att jämföras

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.