Fasadmålning Stockholm

Klassisk fasadmålning

Fasadmålning med lång hållbarhet

Att få en ommålning av en fasad att hålla länge innebär att arbetet måste göras på rätt sätt. Att utföraren har den erfarenhet som krävs. Höga kunskaper om både färgmaterial och trämaterial är en nödvändighet för att få en fasadmålning som håller över tid.

Det är något som våra medarbetare på Rigma besitter. Hos oss får du hjälp hela vägen. Från fasadreparationer till fasadmålning. Här nedanför kan du se hur en fasadmålning i Stockholm går till. Kontakta oss gärna för rådgivning och en kostnadsfri offert.

Fasaden på sekelskifteshuset Anno återställd

Nu står hon där i Nacka fastigheten Anno byggd 1909 nu återställd till sin forna skrud. Fastighetsägarens önskemål var återställa fastighetens fasad med tillhörande snickarglädje till sitt forna skick. Vi åtog oss arbetet 2021 med stor entusiasm. Äldre fastigheter ligger oss varmt om hjärtat.

Linoljefärg och slamfärg är vårt förstahandsval

Vi arbetar efter epitetet att det finns ingen anledning att byta ut ett färgmaterial som har fungerat väl i decennier. Vi föredrar därför att arbeta med traditionella färger som bygger på tradition och kunskap. Men naturligtvis målar vi om träfasader med andra typer av färger.

Så utför vi en fasadmålning steg för steg till ett fast pris.

Steg 1. Färganalys

Det är vanligt att en träfasad är ommålad flera gånger, det innebär att det ligger flera färglager på varandra. Dessa färglager kan kan skapa spänningar så att sprickbildningar i färgen uppstår. Vilken gör att vatten kan tränga bakom färgen och som då stänger in fukt om fasaden är målad med en tät plastfärg.
Därför är det viktigt att analysera dom befintliga färgskikten för att dels kunna avgöra om all färg behöver tas bort, men också för att avgöra vilken färgtyp som ska användas när den befintliga färgen ska övermålas. Färgtypen man väljer måste samverka med den befintliga färgen.

Steg 2. Undersökning av fasadträ

Rötskadat trä måste bytas ut. Därför är det
viktigt att undersöka träfasaden för att hitta rötskadade partier. Det är också viktigt att
leta efter sprickor i träet, eftersom fukt kan
tränga in via träsprickor i fasaden vid
slagregn. Alla sprickor ska tätas med ett specialkitt.

Steg 3. Val av färgtyp och kulör

Kulören man väljer till huset är något man måste leva med. Därför är det viktigt att man lägger ner tid på kulörvalet i samråd med beställaren. En tilltalande färgsättning passar in husets stil och tidsepok. För att få en lyckad färgsättning på sitt hus krävs kunskap.

Steg 4. Borttagning av färg

När den befintliga fasadfärgen ska behållas handskrapas träfasaden, all löst sittande färg skrapas bort. När all färg behöver tas bort använder vi oss av två metoder. Kemisk färgborttagning och infravärme.

Steg 5. Träreparationer

Vid träreparationer är det viktigt att välja ett högkvalitativt virke.  Ett reparerat parti får inte synas när fasaden är målad. Virke med låg kvalite har en tendens att röra och svänga sig efter en tid. Detta gör att reparation efter en tid kan synas och bli väldigt missprydande.

Steg 6. Målning av träfasaden

Beroende på vilken färgtyp så sker en fasadmålning på lite olika sätt. En linoljefärg målas i tre tunna skikt för att få ett vackert slutresultat. Ommålning med moderna färger sker oftast i tre skikt: målning med grundfärg, samt målning med täckfärg i två skikt.

Intresseanmälan

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha en kostnadsfri prisuppgift på att måla om din fasad.