Vår arbetsmodell

Tryggt renoverande

Vår högsta prioritet när vi arbetar med våra kunder är att dom ska känna sig trygga. Det är vanligt att våra beställare är privatpersoner, det innebär att dom kan sakna kunskaper om hur det aktuella projektet går till och hur det ska utföras.  Därför är vi tydliga i vår kommunikation.

Vi har arbetat med renoveringar åt privatpersoner under lång tid. Den erfarenheten har gjort att vi har kunnat arbetat fram vår arbetsmodell. Arbetsmodellen kallar vi för tryggt renoverande.

Så arbetar vi med offertframtagning

Vi kommer ut till dig tittar på projektet du vill ha utfört. Går igenom vad som behöver utföras. Vi ger också en grov kostnadsuppskattning.  Att ge en exakt prisuppgift  kan du bara  få vid  offertgivning.

Tycker du att den grova kostnadsuppskattningen verkar rimlig och vill ha en skriftlig offert så fotograferar vi och måttar projektet efter det tar vi ett byggmöte där vi kalkylerar ditt projekt. Vi diskuterar materialkostnader och hur lång tid projektet tar att utföra.

Vi sammanställer offerten  och bokar ett möte med dig för offertgenomgång.  Alla våra offerter är kostnadsfria.
Våra offerter är konsumentanpassade det innebär att dom är tydliga och lätta att förstå. I offerten står vad som ingår men även också sådant som inte ingår allt för att undvika missförstånd.

Våra offerters giltighetstid är 10 – 30 dagar beroende på typ av projekt. Vi arbetar alltid med fasta priser och höjer aldrig våra priser

Så startar vi upp byggprojektet

Byggstarten av ett projekt är alltid viktigt. Alla medarbetare har utfört en genomgång av avtalet och hur projektet ska utföras.
Allt material är beställt och står på plats vid arbetsstarten likaså säkerhetsdokumenten för en trygg arbetsmiljö.

Så kvalitetssäkras projektet

Varje moment i byggprojektet dokumenteras, minsta avvikelse korrigeras direkt. Dokumentation och kvalitetssäkring utförs av projektledaren.

Så kommunicerar vi med våra kunder

För att undvika missförstånd så pratar du bara med en person genom hela projektets utförande dvs. projektledaren.

Projektledaren har fullständig kontroll över hela projektet. Du kan när som helst kontakta projektledaren för att få svar på dina frågor eller om du undrar över något. Projektledaren informerar dig löpande under projektets fortskridning.  Du är alltid uppdaterad.

Så fakturerar vi

Innan fakturering har du och projektledaren en gemensam genomgång av projektet.  Projektledaren går igenom vad som har utförts och tar emot synpunkter. När det är säkerhetsställt att du är nöjd med projektet utförande fakturering och sänds till dig. Fakturan är specificerad med arbetskostnad, materialkostnad samt resor.  

Så fungerar våra garantier

Vi ansvarar för alla våra arbeten i tio år enligt konsumenttjänstlagen om du är privatperson.

Vi tål att jämföras

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.