Renovera källare Stockholm

Vi bygger om och renoverar
källare på rätt sätt till ett fast pris.

Specialister på källarrenoveringar

Vi har utfört flera kvalitetsrenoveringar och ombyggnader av källare i Stockholms under flera års tid. En förutsättning för att renovera källare på rätt sätt är att undvika fuktskador efter källarrenoveringen.  Vi har höga kunskaper om fuktsäkring av källare. Vi är också certifierade av Isodrän och innehar Isocert 2 för att utföra dräneringar av källargrunder på rätt sätt.

Kontakta oss för gratis rådgivning och offert

Ombyggnader av källare

Att bygga om sin källare är ett kostnadseffektivt sätt att utöka sin boyta. Men det finns en mängd aspekter man måste ta hänsyn till vid en ombyggnad av en källare. Det är komplext att bygga om en källare det finns mycket som kan gå fel. 

Våra medarbetare har den erfarenhet och dom kunskaper som behövs för att utföra en ombyggnad av en källare på ett fuktsäkert sätt.

Kontakta oss för gratis rådgivning och offert

Renovering av källare

Om det luktar unket i källaren och det du har färgflagnade väggar med puts som släpper. Hjälper det inte alltid att laga skadorna och måla om väggarna. Innan du renoverar källaren behöver du kontrollera att dräneringen att det fungerar som den ska. Det är ingen vist med att utföra en källarrenovering om dräneringen inte fungerar som den ska. Du får du ganska snart tillbaka problemet igen och måste göra om arbetet igen efter du har dränerat.  

Därför är det viktigt att ta reda på varför det luktar unket och varför färgen flagnar på dina källarväggar innan du startar upp en källarrenovering.  Det kan finnas flera orsaker till att problemen
uppstår.  Vi har erfarenheten och kompetens för att lokalisera orsakerna till dina källarproblem snabbt.

Vi tål att jämföras

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.