Att färgen flagnar på en träfasad kan bero på olika orsaker

Att färgen flagnar efter några år på träfasaden är verkligen ett gissel. Det är inte gjort i en handvändning att måla en träfasad.

Därför är det viktigt att analysera underliggande färgskikt innan startar upp en ommålning av en träfasad.

I denna artikel tar vi upp dom vanligaster orsakerna till att färgen flagnar och bubblor uppstår.

Träasaden är tidigare målad med linoljefärg Inte tvättad för målning.